kleineviking.be

Javni natjeaj za financiranje programa udruga

Centar za socijalnu skrb split natjeaj
Tdr natjeaj za posao
Natjeaj za roman 2018
Program zaeli natjeaj
Natjeaj za radno mjesto pedagoga
Ravnateljstvo policije natjeaj
Moja prva knjiga natjeaj
Pozivni natjeaj definicija
Hep natjeaj za kole
Vertel verder >Javni natjeaj za financiranje programa udruga,zavod za zapoljavanje pula natjeaj,natjeaj za drvnu industriju,natjeaj za stipendije 2017/18,natjeaj za posao pravnika,natjeaj za policijsku akademiju 2019,natjeaj aci marina,sveti duh natjecaj,centar za rehabilitaciju rijeka natjeaj,>Javni natjeaj za financiranje programa udruga,natjeaj za mlade obitelji 2019,natjeaj za studentski dom u splitu,ikea natjeaj za posao 2018,natjeaj tajnik kole,natjeaj fonda za energetsku uinkovitost,ministarstvo unutarnjih poslova natjeaj,miviko natjeaj,hep natjeaj udruge,ministarstvo uprave javni natjeaj,opina vodnjan natjeaj,


Cat: poklon (1) Opina Klakar poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za ope dobro u podruju sporta i rekreacije te kulture da se prijave za financijsku podrku iz prorauna Opine Klakar za 2020.

Javni natjeaj za financiranje programa i projekata

Javni natjeaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2020.

Javni, natjeaj za financiranje programa /projekata udruga

Godini NE otvarati Prijave koje nisu dostavljene u roku odreenom ovim Natjeajem, te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natjeaja nee se razmatrati.

Natjeaj za financiranje projekata/ programa udruga

Kriteriji za odabir detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na, javni natjeaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga, krapinsko-zagorske upanije u 2020.

Javni natjeaj za financiranje programa /projekata udruga

Za financiranje programa /projekata u okviru ovog Javnog natjeaja raspoloiv je iznos od 300.000,00 kuna.

Javni natjeaj za financiranje programa i projekata udruga

Javni, natjeaj za financiranje programa /projekata udruga, meimurske upanije iz podruja poljoprivrede, umarstva i lovstva 2020.

Javni natjeaj za financiranje projekata/ programa udruga

Godini Mijenja se rok za podnoenje prijava projekata/ programa temeljem ovog Javnog natjeaja do tako da sada glasi Rok za podnoenje prijava projekta i programa istjee.

Natjeaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih

Natjeaj za financiranje projekata/ programa udruga.

Ured za udruge - Javni natjeaj za financiranje programa

Na temelju lanka.

Kumin poklon za moj

Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Opinu Jesenje (Slubeni glasnik Krapinsko-zagorske upanije, broj 7/16) te lanka.

Poduzee Ecos raspisuje natjeaj za posao - ECoS

Javni natjeaj za financiranje programa /projekata udruga od interesa za ope dobro iz prorauna Opine Bedekovina u 2020.

Terme Merkur -Vrnjacka Banja - Spa-Medicina-Estetika

Godini (1) Opina Bedekovina poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za ope dobro da se prijave za financijsku podrku iz prorauna Opine Bedekovina za 2020.

Veleuilite u Poegi : Novosti : natjeaj za dodjeljivanje

Javni natjeaj za financiranje programa i projekata udruga u podruju poljoprivrede Temeljem Odluke o nainu raspodjele raspoloivih sredstava iz Prorauna Grada Porea-Parenzo za 2020.

Prvi natjeaj za studentske stipendije, mZOS

Godinu namijenjenih financiranju programa i projekata organizacija civilnog drutva u podruju poljoprivrede Upravni odjel za opu upravu i gospodarstvo Grada Porea-Parenzo raspisuje Javni natjeaj.

Natjeaj za upis polaznika - EIO

Javni natjeaj za financiranje projekata/ programa udruga u sportu na podruju grada Pregrade za 2020.

Natjeaj za upanijske srednjokolske

Sjednica Skuptine szgp; Godinji plan raspisivanja Javnih natjeaja 2020.

Psi na poklon Poklanjanje pasa

Za su/ financiranje programa / projekata u sklopu javnih potreba u sportu Grada Pregrade; Konani rezultati natjeaja za udruge u sportu za 2019.

Kuhar / pomoni kuhar - Posao - Burza Oglasi

Kriteriji za odabir detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natjeaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske upanije u 2019.

T - Osvoji stipendiju za Business akademiju!

Za financiranje programa /projekata u okviru ovog Javnog natjeaja raspoloiv je iznos od 200.000,00 kuna.