kleineviking.be

Natjeaj za javne radove

Natjeaj za imenovanje ravnatelja
Mdomsp javni natjeaj
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi natjeaj
Srednja kola pakrac natjeaj
Split parking natjeaj za posao
Gls natjeaj
Ravli natjeaj za posao
Natjeaj dravna sluba
Vertel verder >Natjeaj za javne radove,ponuda na javni natjeaj,natjeaj za posao doktora medicine,wollsdorf jalabet natjeaj za posao,unica natjeaj,graevinski fakultet natjeaj,lth benkovac natjeaj,grad kastav natjeaj,>Natjeaj za javne radove,zet natjeaj 2017,hakom natjeaj,poklon za kumu,natjeaj di a slaje zvoni 2019,natjeaj za stipendiju varadinska upanija,poklon za promociju,


Cat: popust - referent

735.000 kuna vrijedni radovi sanacije klizita u naselju Birui.

Ustanova Upravljanje sportskim objektima - Javni natjeaj

Jesenski upisni rok za uenike s tekoama u razvoju.

T - U javnim slubama javni natjeaji za posao

Javni natjeaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignua na podruju zatite okolia u 2017.

Javni natjeaj za prodaju stanova u vlasnitvu Grada Rijeke

Javni natjeaj za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, sportu i tehnikoj kulturi Zadarske upanije za 2017.

Odluka o djelominoj obustavi (.) Javni natjeaj

Javni natjeaj za prijem namjetenika u radni odnos.

Osnovna kola Marije i Line Umag - Natjeaji za radna mjesta

I Referent vatrogasac- serviser vatrogasnih i izolacijskih aparata i skladitar, u Slubi za civilnu-protupoarnu zatitu i stambeno komunalne poslove, Odjel civilne-protupoarne zatite, 1 (jedan) izvritelj.

Natjeaji - ncvvo Ostale publikacije, priopenja i radovi

Javni natjeaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Javni natjeaj hazu Rektorat

Radovi na regulaciji prometa - RSC Jarun.

Javni Natjeaj za 2018

Javni natjeaj za dodjelu prostora na koritenje udrugama.

Natjeaj za dodjelu donacija OTP banka.d

Program i satnica obiljeavanja dana Otvorenih vrata na bazenima.

Carinska uprava - Javni natjeaj za prijam u dravnu slubu

U svim javnim slubama prema novom temeljnom kolektivnom ugovoru za javne slube uvedena je obveza javnog natjeaja prilikom zapoljavanja.

Najteu godinu ublaavaju javni radovi

Javne slube, prema ugovoru koji je na snazi od poetka kolovoza, za sva radna mjesta moraju raspisati javni natjeaj.

Grad Makarska - Otvoreni natjeaji i pozivi

Javni radovi su mera aktivne politike zapoljavanja koja predvia odobravanje sredstava za zapoljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne slube za zapoljavanje i podrazumeva sprovoenje aktivnosti koje preduzima poslodavac.

T - Objavljen poziv za javne radove

Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto - referent za obraun skladinih usluga u podrunici Robni terminali Zagreb.

Javni natjeaj - nabavka ljetne radne odjee i obue - HAK

Javni natjeaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora / RTZ.

Javni natjeaj Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Javni natjeaj za prodaju slobodnih poslovnih prostora u vlasnitvu Grada Rijeke.

Grude zapoljavaju 16 djelatnika za javne radove

Javni natjeaj za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme (.) Radno mjesto: Odluka o djelominoj obustavi (.).

Za javne radove javilo se 4500 ljudi, no posla ima samo za tisuu

Natjeaj je otvoren.

Javni natjeaj - Posts Facebook

Izjava ravnateljice o nejavljanju gospodarskih subjekata na javni poziv za pruanje usluga kuhara nalazi se u privitku.